Styrelsen

Kontakta styrelsen

Styrelsen och kontaktuppgifter

Sven-Olof Sandberg
Ordförande
 E-mail:

ordforande@kristianstadspistolskyttekrets.seTelefon: 0709 542 890

Michael Nielsen

Ledamot


Holger Weiland

Ledamot

E-mail: kassor@kristianstadspistolskyttekrets.se

Nils Lexberg

Ledamot

Beatrice Ekström

Ledamot


Bengt Frisk

Suppleant


Lasse Amnestål 

Ledamot

E-mail:

utbildning@kristianstadspistolskyttekrets.se


Barbro Arvidsson
Ledamot
 E-mail:

sekreterare@kristianstadspistolskyttekrets.se

Viktoria Hallgren 

Suppleant


Uppdrag utanför styrelsen

Per-Anders SvenssonÖvriga adresser till styrelsen:


klubbinfo@kristianstadspistolskyttekrets.se


tavlingsledare@kristianstadspistolskyttekrets.se

Uppdrag 

Ordförande

Sven-Olof Sandberg

Vice ordförande

Nils Lexberg

Sekreterare

Barbro Arvidsson

Vice sekreterare

Lasse Amnestål

Kassör

Holger Weiland

Vice kassör

Viktoria Hallgren

AU

Sven-Olof Sandberg, Lasse Amnestål, Barbro Arvidsson

Mötessekreterare

Lars Amnestål

Tävlingsledare/Tävlingskommite

Sven-Olof Sandberg, Lasse Amnestål, Barbro Arvidsson

Ungdomsledare

Per-Anders Svensson

Utbildningsledare

Lasse Amnestål

Miljöansvarig

Sven_olof Sandberg

Krishantering

Sven-Olof Sandberg & Holger Weiland

Vapenkontrollansvarig

Lasse Amnestål & Michael Nielsen

Bankontrollant fältskytte

Lasse Amnestål

Serieledare

Per-Anders Svensson

Ledare bästa skytt

Bengt Frisk

Prispengar

Nils Lexberg

Flitpris

Barbro Arvidsson

Mästerskapstecken & plaketter

Beatrice Ekström

Vandringspriskontrollant

Nils Lexberg

Märkesredogörare

Nils Lexberg

IT-ansvar

Viktoria Hallgren

Ansvarig hemsida

Viktoria Hallgren & Holger Weiland

Kontroll inbjudningar & resultat

Barbro Arvidsson

Ansvarig kretsens hemmabanetävling

Österlens PK

Kretsens revisorer

David Hecktor & Börje Jansson

Har du en fråga till oss?


Sänd en fråga till oss så svarar vi så fort vi har möjlighet

Request a Quote